Z histórie po súčasnosť

Súkromnú ambulanciu založil v okrese MUDr. Severín ALBRECHT v roku 1995.
Svoje nadobudnuté skúsenosti a neustále vzdelávanie zúročil v gynekológii a pôrodníctve z pohľadu primárnej starostlivosti a ultrasonografie.

Od začiatku praxe využíval moderné ultrazvukové technológie, ktorým sa so zanietením venoval.

Od júna 2015 na ambulancii v rodinnej tradícii s rovnakým zanietením pokračuje dcéra MUDr. Ivana Pindrochová Albrechtová.

Odbornosť a prax

MUDr. Ivana Pindrochová Albrechtová
1999-2005 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
2005-2014 Predatestačná príprava
2014 Vykonanie atestačnej skúšky, špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Služby pre pacientov

Moderné technológie

Ultrazvuk

Hitachi ALOKA – priekopník vo vývoji pokročilých riešení pre širokú škálu ultrazvukových aplikácií. Systém sa vyznačuje vynikajúcou kvalitou obrazu a kompaktným dizajnom, ponúka dostatok priestoru pre pokročilé funkcie a extrémne pevné technické vybavenie.

S týmto systémom je možné produkovať obrazy vynikajúcej kvality, ktoré sú nevyhnutné pre správnu diagnózu.

Elastography – (HI-RTE) meria deformované tkanivo v reálnom čase, čo poskytuje informácie relatívnej tuhosti tkaniva.
Klinický prínos v reálnom čase Tissue Elastografie- pre každodenné použitie v celom rade rôznych aplikácií, hlavne pri ochoreniach prsníka.
V oblasti pôrodníctva – voliteľná 4D prezentácia, ktorá slúži ako komunikačné médium, pre posilnenie puta medzi matkou a nenarodeným dieťatkom.

CTG

Bionet FC 700 - kardiotokografia alebo CTG vyšetrenie, slangovo „pásy“ alebo „monitor“ je prístrojové monitorovanie srdcovej činnosti plodu a kontrakčnej činnosti maternice. Tieto parametre sú zaznamenávané a z výsledného grafu vie lekár určiť ako sa darí bábätku.

Vyšetrenie je úplne bezbolestné a nijako nemá vplyv na tehotnú ženu ani plod.

Metóda umožňuje včas diagnostikovať poruchy materničnej činnosti alebo vnútromaternicové ohrozenie plodu.